The Largest Classifieds In The World.

Description

Informujemy, ze mamy w ciaglej sprzedazy kolorowe segregatory biurowe


format A4 z szeroko?ci? grzbietu 75 lub 50 mm z metalowymi zaczepami do wpinania i wypinania przechowywanych dokumentów. Mechanizm d?wigniowy jest bardzo praktyczny w codziennym u?ytkowaniu segregatora. Segregatory posiadaj? kolorow? oklein? - du?y wybór kolorów - nawet kilkana?cie odcieni w zale?no?ci od producenta. Okleina jest wytrzyma?a i estetyczna, zw?aszcza ta druga cecha wp?ywa na wygl?d biura i to jak odbieraj? nas kontrahenci.
Od do?u segregator biurowy wyko?czony jest metalow? ta?m? zapobiegaj?c? ich ?cieraniu si? przy intensywnym u?ytkowaniu segregatora.


U nas zakupisz równiez teczki na dokumenty,


skoroszyty biurowe i pojemniki archiwizacyjne do d?ugotrwa?ego przechowywania papierów. Do segregatorów te? b?d? bardzo przydatne wpinane koszulki, przek?adki pozwalaj?ce uporz?dkowa? papiery i zak?adki do ich opisu. Oczywi?cie nale?y pami?ta? równie? o przyborach pi?mienniczych aby opisa? segregatory. tu bardzo pomocne s? markery permanentne.

Segregatory na dokumenty

i inne akcesoria do przechowywania dokumentów mo?na zobaczy? i zakupi? na tej stronie https://tensklep.pl/segregatory-biurowe . Zlecenia prosimy sk?ada? przez stron? internetow? lub telefonicznie na numer 695 840 695. Kraków - segregatory biurowe dostarczymy bezp?atnie przy zakupie za minimum 150 z?.

Web Site

https://tensklep.pl/segregatory-biurowe

Ad Features
  • Price

    9 PLN (z?)

  • Condition

    New

Advertiser
Email Address: [email protected]
Contact No: 0048695840695